Erna Solberg åpnet gårsdagens konferanse om Den smarte, grønne dalen.

Den smarte, grønne dalen

4. jun 2021

Konferansen Den smarte grønne dalen, som fokuserte på hvilke muligheter som ligger i det grønne skiftet, ble arrangert i går.

I 2019 tok Gudbrandsdal Energi Holding sammen med Skåppå initiativ til et prosjekt som skulle bidra til å sette Gudbrandsdalen på kartet som en “smart, grønn dal». I dag er også AS Eidefoss, Skjåk Energi, Sparebank 1 Gudbrandsdal og Sparebank 1 Lom og Skjåk med som eiere og drivkrefter bak prosjektet Krafttak for grønn vekst, som har en ambisjon om å bidra til grønn omstilling i Lillehammer og Gudbrandsdalen.

Det offentlige er næringslivets premissgiver og for mange en sentral kjøper. Derfor samarbeider Krafttak for grønn vekst med Innlandet fylkeskommune og alle 12 kommunene i Gudbrandsdalen om å nå våre felles mål om å skape flere bærekraftige og framtidsrettede arbeidsplasser, flere vekstbedrifter og bidra til å skape levende lokalsamfunn for generasjonene som kommer etter oss.

For å gjøre dette må vi samarbeide på nye måter med både privat næringsliv, offentlige aktører og akademia, og på tvers av næringer og geografi. Ved å bygge videre på regionens styrker, fortrinn og kompetanse skal vi finne frem til nye løsninger som både tar hensyn til miljø, lokalsamfunn og økonomisk verdiskaping.

For å nå disse målene arrangerte Krafttak for grønn vekst en helt ny konferanse som skal bidra til å rigge Lillehammer og Gudbrandsdalen for framtida: Den smarte, grønne dalen. Konferansen ble gjennomført 3. juni og var heldigital på en interaktiv plattform. Statsminister Erna Solberg åpnet konferansen, og framsnakket Gudbrandsdalens potensiale og muligheter for å lykkes med den grønne omstillingen.

Over 280 var påmeldt til konferansen og fikk høre om hvilke muligheter som ligger i det grønne skiftet. Vi fikk høre fra blant annet tidligere administrerende direktør i IKT Norge, Torgeir Waterhouse, bærekraftseventyrerne Jørgensen og Pedersen, og administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal. Deltakerne kunne også engasjere seg i viktige problemstillinger for dalen vår gjennom 7 direktesendte panelsamtaler.

Konferansen er et startskudd for Krafttak. Fra høsten starter nye spennende programmer og samarbeid som næringslivet kan delta i, slik som å utvikle nye løsninger for grønn og smart mobilitet eller delta i et pilotprogram for grønne forretningsmodeller i samarbeid med Skåppå og Høgskolen i Innlandet.

Følg med videre på Krafttak sine nettsider.

Prosjektleder i Skåppå Hanne Maren Kristensen sammen med leder i styringsgruppa og konsernsjef i Gudbrandsdal Energi-konsernet Per Oluf Solbraa

Under vises opptak av konferansen, med unntak av paneldebattene.