Kvartalsrapport 2. kvartal 2021

21. sep 2021

Samlet driftsresultat for konsernet er 26,3 millioner

Samlede driftsinntekter for konsernet er 104,8 mill. kr. per 2. kvartal 2021, mot 110,7 mill. kr. per 2. kvartal 2020. Samlet for konsernet er det et driftsresultat på 26,3 mill. kr. per 2. kvartal 2021, mot 30,8 mill. kr. per 2. kvartal 2020.

Aksjene i Fjordkraft Holding ASA er nedskrevet fra en aksjekurs på 69,7 kr. per aksje 31.03.21 til en aksjekurs på 51,15 kr. aksje 30.06.21. Nedskrivningen i kvartalet utgjør 142,5 mill.kr. Totalt utgjør nedskrivningen hittil i år kr. 179,4 mill.kr. Dette er rapportert som en finanskostnad.

GE Holding
Det har ikke vært personskader med fravær i konsernet etter 2017, og målsettingene i forhold til skadetall er oppfylt.

Det har vært restriktive koronatiltak og hyppig informasjon til ansatte i kvartalet.

GE Produksjon
Produksjonen pr. 2. kvartal 2021 var totalt 36,8 GWh, og fordelte seg på våre kraftverk med 23,0 GWh på Moksa, 9,8 GWh på Vinkelfallet og 4,0 GWh på Åkvisla.

Gjennomsnittlig produksjon i samme periode siste fire år har vært 24,2 GWh for Moksa, 10,6 GWh for Vinkelfallet og 3,9 GWh for Åkvisla.

Vevig
Antall nettkunder har økt med 88 i løpet av 2. kvartal 2021 og det er ved kvartalets slutt totalt 21 587 nettkunder.

Arbeidet med Fåvang Trafo er godt i gang og arbeidet med tomten pågår.

Det er gjennomført helikopterbefaring av linjene i kvartalet.

GE Fornybar
Akkumulert produksjon i Austri Raskiftet ved utgangen av 2. kvartal var 154,5 GWh, mot budsjettert produksjon på 179,1 GWh.

Akkumulert produksjon i Austri Kjølberget ved utgangen av 2. kvartal var 36,7 GWh, mot budsjettert produksjon på 90,5 GWh.

Per utgangen av juni er 12 av 13 turbiner montert og 8 satt i drift på Kjølberget. Offisiell åpning av vindparken er 8. oktober.

GE Fiber
I kvartalet har det blant annet vært tre FTH-utbygginger (nye felt med fiber til hjem), 42 fase 3-oppkoblinger (senere påkoblinger på allerede utbygde felt) og 3 bryterstyringer for Vevig herav bl.a. Vinstra Kraftverk og Hinøgla.

For mer informasjon, se Kvartalsrapporter.