Gudbrandsdal Energi-konsernet støtter årets TV-aksjonen.

Tv-aksjonen 2021 – «Barn ikke brud»

21. okt 2021

Små beløp kan bidra til å forhindre barneekteskap.

Gudbrandsdal Energi-konsernet har deltatt i TV-aksjonens ringedugnad overfor lokalt næringsliv, noe som i løpet av to timer innbrakte 192.260 kroner til aksjonen.

Kostnaden for å forhindre ett barneekteskap er beregnet til 5.500 kroner, noe som betyr at det innsamlede beløpet kan forhindre at 34 jenter blir bortgiftet som barn.

Gudbrandsdal Energi-konsernet støtter aksjonen med 5.500 kroner pr. eierkommune.

FNs bærekraftsmål er viktige i Gudbrandsdal Energi-konsernets bærekraftstrategi. Flere av bærekraftsmålene samsvarer godt med TV-aksjonens mål.

Søndag er selve aksjonsdagen og alle husstander skal besøkes og får da muligheten til å bidra.

Mer informasjon om aksjonen på www.blimed.no.