Bygging av den nye Fåvang trafostasjon er i rute.

Kvartalsrapport 3. kvartal 2021

12. nov 2021

Samlet driftsresultat for konsernet er 46,6 millioner

Samlede driftsinntekter for konsernet er 164,2 mill. kr. per 3. kvartal 2021, mot 150,3 mill. kr. per 3. kvartal 2020.

Samlet for konsernet er det et driftsresultat på 46,6 mill. kr. per 3. kvartal 2021, mot 36,7 mill. kr. per 3. kvartal 2020.

Aksjene i Fjordkraft Holding ASA er nedskrevet fra en aksjekurs på 51,15 kr per aksje 30.06.21 til en aksjekurs på 48,54 kr aksje 30.09.21. Nedskrivningen i kvartalet utgjør 20,1 mill.kr. Totalt utgjør nedskrivningen hittil i år 199,4 mill.kr. Dette er rapportert som en finanskostnad.

GE Holding
Det har ikke vært personskader med fravær i konsernet siden 2017.

Det har i store deler av kvartalet fortsatt vært strenge koronatiltak. Kantina er gjenåpnet og ansatte er tilbake på kontoret.

Det gjennomføres rekrutteringer både i GE Fiber og Vevig.

GE Produksjon
Produksjonen pr. 3. kvartal 2021 var totalt 45,4 GWh, og fordelte seg på våre kraftverk med 27,0 GWh på Moksa, 13,9 GWh på Vinkelfallet og 4,5 GWh på Åkvisla.

Gjennomsnittlig produksjon i samme periode siste fire årene har vært 37,2 GWh for Moksa, 19,3 GWh for Vinkelfallet og 5,8 GWh for Åkvisla.

Volumavviket hittil i år skyldes i hovedsak hydrologiske forhold i 1.kvartal og i september.

Vevig
Antall nettkunder har økt med 145 i løpet av 3. kvartal 2021 og det er ved kvartalets slutt totalt 21 732 nettkunder.

Arbeidet med Fåvang Trafo går som planlagt.

Det pågår etablering av strømforsyning til ett eksisterende, samt fire nye hyttefelt i Øyer.

GE Fornybar
Akkumulert produksjon i Austri Raskiftet ved utgangen av 3. kvartal var 220,8 GWh, mot budsjettert produksjon på 249,8 GWh.

Akkumulert produksjon i Austri Kjølberget ved utgangen av 3. kvartal var 64,3 GWh, mot budsjettert produksjon på 133,4 GWh.

Per utgangen av kvartalet er alle 13 turbiner i Austri Kjølberget montert og satt i drift.

GE Fiber
I kvartalet er det ferdigstilt 3 større prosjekter. Det er utført 214 stk fase 3 oppkoblinger (senere påkobling på allerede utbygde felt), samt 10 bedriftsoppkoblinger.

For mer informasjon, se Kvartalsrapporter