Den smarte grønne dalen – månedlige samtaler

1. jan 2022

Nytt konsept i ny plattform

“Den smarte grønne dalen – Samtaler” er en månedlig spalte for en “nede på jorda” prat med og mellom folk, prosjekter, bedrifter og aktører som tenker nytt og annerledes. Disse møtene er en del av oppfølgingen fra fjorårets konferanse.

Den månedlige praten skal fokusere på:

  • Smart – teknologi, nye samarbeidsformer og løsninger
  • Grønn – bærekraft med fokus på lønnsomme miljø og klima tiltak
  • Dal – den gode bo- og arbeidsregionen for fremtidige generasjoner

I den første live-samtalen 28. januar ble det tatt et tilbakeblikk på pilotprogrammet for Grønne forretningsmodeller som ble lansert under konferansen Den smarte, grønne dalen i 2021. Hvordan gikk det med bedriftene som deltok, hvordan jobbet forskere og rådgivere med dem, og hva skjer videre?

Du finner hele artikkelen her, som bl.a. inneholder en video med fokus på Luncon Holding, en av de deltakende bedriftene i pilotprogrammet.