Varde Investeringslaug er et nyopprettet investeringsfond med lokale eiere fra Gudbrandsdalen.

Etablerer investeringsfond på 60 millioner

22. apr 2022

Varde Investeringslaug eies av Gudbrandsdal Energi Holding, Eidefoss, Skjåk Energi Holding, SpareBank 1 Gudbrandsdal og SpareBank 1 Lom og Skjåk.

De fem aktørene har allerede samarbeidet i tre år gjennom prosjektet Krafttak for grønn vekst. Etableringen av investeringsfondet er ett av tiltakene fra prosjektet som tas ut i en egen satsning. Dette er det første investeringsfondet av sitt slag i Gudbrandsdalen. Gjøvik- og Hamar-regionene har allerede god erfaring med dette gjennom blant annet Komm-In og FirstSeed.

Skal Innlandet og Norge lykkes med å nå målene med å redusere klimautslipp og samtidig øke verdiskapingen, må det investeres langt mer i omstillingen av bedrifter og grønne løsninger for framtida – og bedriftene selv må bidra. Varde Investeringslaug skal gjøre nettopp dette.

Investeringslauget skal kjøpe aksjer i unge, lovende bedrifter som satser på bærekraftige produkter og tjenester. De skal være en samarbeidspartner som kobler på spesialister og nettverk som gjør at bedriften har større sjans for å lykkes og for å vokse. Bedriftene de skal investere i må ha hovedvirksomhet i Gudbrandsdalen og drive med aktiviteter som defineres som bærekraftige etter EU sine standarder. Slik bidrar investeringsfondet til grønn omstilling fra Lillehammer i sør til Skjåk og Lesja i nord.

Kjernen for Varde Investeringslaug er å bidra til lokal verdiskaping, framtidsretta arbeidsplasser og varig bosetting – uten at det går på bekostning av mulighetene for neste generasjon som skal bo og jobbe i Gudbrandsdalen.

Stillingen som daglig leder og forvalter er utlyst, med søknadsfrist søndag 24. april.

Se mer info om Varde Investeringslaug på Facebook.