Søknadsfrist: 15.05.2022

Stilling ledig: Leder virksomhetsstyring

3. mai 2022

Gudbrandsdal Energi Holding (GE Holding) ser etter en uredd leder virksomhetsstyring som tør å utfordre det etablerte. Har du interesse for faglig og administrativ drift av et energiselskap som jobber mot en grønnere verden? Har du mot og driv til å bidra i utviklingen av et helt konsern? Da kan dette være stillingen for deg!

Som leder virksomhetsstyring i GE Holding vil du jobbe både strategisk og operasjonelt. Du har ansvaret for å sikre at konsernet utvikles faglig i tråd med bransjen, kundebehov og samfunnet ellers. Dette gjelder innenfor tjenesteområdene økonomi, IKT, HR, bygg og kvalitet/beredskap. Det er viktig at disse støttefunksjonene er relevante for datterselskapene slik at de kan bidra til vekst og lønnsomhet for konsernet. Du er opptatt av å sikre god flyt internt gjennom gode arbeidsprosesser og systemer, og utvikle menneskene i organisasjonen i takt med interne og eksterne behov. Parallelt med dette ser du nytten av å videreutvikle tjenesteområdene for å sørge for at de samsvarer med datterselskapenes etterspørsel.

Som en del av å bidra til utvikling av konsernet og datterselskapene, vil du delta i konsernstyret sammen med konsernsjef. Du vil ha ansvar for etterarbeid og oppfølging etter styremøter slik at du kan sikre forankring nedover i konsernet og sørge for et godt samarbeid mellom styret, ledergruppen og de ansatte. Du vil i tillegg være styremedlem i de heleide datterselskapene samt GE A/S, og følge opp eierskap i andre selskap.

Leder virksomhetsstyring vil ha ansvaret for å følge opp initiativet «Krafttak for Grønn Vekst» som GE Holding er medeier av. Dette er en felles satsning mellom privat og offentlig sektor med mål om å skape nye grønne og smarte arbeidsplasser. Et av satsningsområdene er investeringsfondet Varde. Rollen vil være en viktig ressurs i dette samarbeidet og målet om å utvikle Gudbrandsdalen. I tillegg har du ansvar for å følge opp bærekraftsatsningen i konsernet.

Ansvarsoppgaver som ligger til rollen er blant annet:
– Lede den faglige og administrative driften, inkludert eiendom, økonomi og HR
– Styrearbeid i konsernstyret, samt styremedlemskap i de heleide datterselskapene
– Følge opp bærekraftsatsingen og samarbeid med næringslivet
– Forhandlinger med interne og eksterne parter
– Samarbeide med tillitsvalgte

Som leder virksomhetsstyring er du en del av ledergruppen i selskapet og rapporterer til konsernsjef.

Hvem er vår nye leder virksomhetsstyring?
Vi tror vår nye leder virksomhetsstyring er en engasjert kultur- og relasjonsbygger, som ønsker å bidra både personlig og faglig til konsernets utvikling. Du motiveres av å bygge gode leder- og medarbeiderskap og sikre godt samarbeid på tvers av fagområder. Videre liker du å jobbe med forbedring og effektivisering av interne prosesser og systemer. Vi tror du har økonomisk teft og ønsker å bidra til å drive et selskap på en strategisk god måte.

Vi ser gjerne at du har:
– Relevant utdannelse fra høyskole/universitet
– God forretningsforståelse
– Gjerne erfaring fra styrearbeid
– Gjerne erfaring fra forhandling og tillitsvalgtarbeid
– God skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Interessert?
Send oss en søknad innen 15. mai.

Ønsker du en uforpliktende prat om stillingen er du velkommen til å ta kontakt med våre rådgivere i The Assessment Company AS, Gro-Anett Sundstrøm Haugen på telefon 974 08 693, Amund Kristiansen på telefon 917 18 762 eller Marte Rønningstad Skjæret på telefon 952 78 687.