Illustrasjonsbilde: Dammen på Djupen ved normal vannstand.

Dårlig prognose for fylling av magasiner i Moksavassdraget

5. mai 2022

Tørr vinter og vår gir dårlig prognose for fylling av magasiner i Moksavassdraget

Det har vært en spesielt tørr vinter og vår i store deler av Sør-Norge. Det er generelt svært lav grunnvannstand og utsikter til lav sommervannstand i de fleste innsjøer, både regulerte og uregulerte.

I Moksavassdraget har det nesten ikke kommet nedbør siden februar. Tappingen fra reguleringsmagasinene Djupen og Gopollen ble stanset 11. mars, mens det fra Våsjøen ble stanset 22. april.  Med relativt lite snø i utgangspunktet, kombinert med mye fordampning i en tørr smelteperiode så langt, er situasjonen nå at reguleringsmagasinene trenger mye nedbør i løpet av mai for å komme opp mot normal sommervannstand.

Tilsiget etter at tappingen ble stanset har vært beskjedent og vannstanden har ikke steget vesentlig ennå.

Med lite nedbør også i mai, vil vannstanden ligge langt under normalt nivå ved inngangen til juni, selv om vannstanden vil være godt innenfor tillatte konsesjoner.