Kvartalsrapport 1. kvartal 2022

16. mai 2022

Samlet driftsresultat for konsernet er 51,2 millioner.

Samlede driftsinntekter for konsernet er 106,7 mill. kr. per 1. kvartal 2022, mot 48,6 mill. kr. per 1. kvartal 2021.

Samlet for konsernet er det et driftsresultat på 51,2 mill. kr. per 1. kvartal 2022, mot 5,7 mill. kr. per 1. kvartal 2021.

Aksjene i Fjordkraft Holding ASA er nedskrevet fra en aksjekurs på 47,66 kr per aksje 31.12.21 til en aksjekurs på 33,70 kr aksje 31.03.22. Nedskrivningen i kvartalet utgjør 107,2 mill.kr.

GE Holding
Det har ikke vært personskader med fravær i konsernet siden 2017.
Arbeidet med HMS-løftet er iverksatt med sertifiseringskurs for to ansatte.

GE Produksjon
Produksjonen i kvartalet var totalt på 10,7 GWh, og fordelte seg på våre kraftverk med 7,6 GWh på Moksa, 1,7 GWh på Vinkelfallet og 1,4 GWh på Åkvisla.
Gjennomsnittlig produksjon i samme periode siste fire år har vært 9,4 GWh for Moksa, 1,6 GWh for Vinkelfallet og 1,9 GWh for Åkvisla.

Vevig
Antall nettkunder har økt med 76 i løpet av 1. kvartal 2022 og det er ved kvartalets slutt totalt 21 967 nettkunder.
Kompensasjonsordningen (for høye strømpriser) er håndtert av Vevig.

GE Fornybar
Akkumulert produksjon i Austri Raskiftet ved utgangen av 1. kvartal var 111,8 GWh, mot budsjettert produksjon på 92,7 GWh.
Akkumulert produksjon i Austri Kjølberget ved utgangen av 1. kvartal var 62,0 GWh, mot budsjettert produksjon på 52,6 GWh.
Det er etablert et testsenter for Solkraft på Gålå i samarbeid med Skåbu Tradisjonsbygg og Gålå Eiendom.

GE Fiber
Det er utført 24 stk fase 3 oppkoblinger (senere påkobling på allerede utbygde felt), samt 7 bedriftsoppkoblinger.

For mer informasjon, se Kvartalsrapporter.