Testsenter for solceller på Gålå

1. jul 2022

Gudbrandsdal Energi Fornybar, Skåbu Tradisjonsbygg og Gålå Eiendom har etablert et testsenter for strømproduksjon med solceller på Gålå. 

Vi i Gudbrandsdal Energi-konsernet ønsker å bidra til at FNs bærekraftsmål nås.

Vi er initiativtaker til Krafttak for Grønn Vekst, som er en felles satsing for aktører som ønsker å bidra til bærekraftige løsninger, og videreutvikling og knoppskyting i næringslivet.

Vi har stor fritidsbebyggelse i konsesjonsområdet vårt og stadig nye utbyggingsområder. For å unngå for store nettinvesteringer i hytteområdene, ønsker vi å se på nye måter å bruke og produsere strøm på i hytteområder – som solkraft.

Gjennom vår strategi skal vi også arbeide for å øke andelen av egenprodusert kraft. Her på Gålå er vi med i denne teststasjonen for å se på muligheten i å benytte solkraft som en ny fornybar energikilde.