Åpenhetsloven trer i kraft i dag

7. jul 2022

Åpenhetsloven gjelder for «større virksomheter» og vårt konsern kommer inn under loven.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. 

Konsernet er i gang med en kartlegging av våre verdikjeder for å identifisere risikoområder for negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som følge av vår virksomhet.

Det fastsettes en policy for en korrekt håndtering dersom vi avdekker at vårt konsern skulle ha noen negativ innvirkning.

For oss handler det ikke bare om hva vi som konsern selv kan gjøre selv — men også hvordan vi kan påvirke våre leverandører og samarbeidspartnere. I konsernets avtalevilkår stilles det i dag krav til etisk forretningsførsel, HMS, kvalitet og ytre miljø. Vi gjennomgår og reviderer vårt etiske reglement og våre rammeavtaler slik at vi stiller tydelige krav til både egen virksomhet, våre leverandører og deres leverandører igjen for å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Alle bedrifter som kjøper varer og tjenester må erkjenne at egen forretningspraksis kan ha potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø. Vi erkjenner vårt ansvar og ønsker å bidra til en god utvikling. Vi vil derfor innen 1. juli 2023 publisere informasjon om vår målsetting, våre aktsomhetsvurderinger og vårt etiske reglement.

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med oss på e-post.