Ny og avtroppende trainee: Bjørnar Vestvik (t.v.) og Asgaut Holm.

Konsernet får ung og høy kompetanse gjennom Trainee Innlandet

20. jul 2022

Vår første trainee, Asgaut Holm, avslutter sin traineeperiode hos oss i juli, etter bl.a. å ha jobbet med utformingen av vår bærekraftstrategi og vårt klimaregnskap. I dette arbeidet har Asgaut vært involvert på de fleste nivåer i konsernet. Vi har delt traineen med Hamar bedriften Østlandet Gjenvinning (ØG), der oppgavene har vært noenlunde tilsvarende, noe som har gitt begge selskaper merverdi.

Asgaut sier at det toårige traineeprogrammet har fungert som en fantastisk spennende overgang fra studietilværelsen til næringslivet. «Jeg har tilegnet med mye relevant erfaring, både fra fagområdet, men også det organisatoriske og fra et ledelsesperspektiv. Det har vært svært givende og se implementeringen av arbeidet som er gjort og jeg er overbevist om at jeg forlater begge bedrifter med bærekraft som et tydeligere og mer målrettet satsningsområdet. Jeg vil gjerne takke for muligheten Gudbrandsdal Energi-konsernet og ØG har gitt meg, alle nye bekjentskap som er stiftet og det verdiskapende samarbeidet».

I august starter Asgaut i ny jobb i konsulentselskapet Cemasys, der han vil arbeide med bl.a. klimaregnskap. Vi ønsker lykke til og takker for vel utført arbeid og trivelig samarbeid. 

Fra medio august ønsker vi vår nye trainee, Bjørnar Vestvik, velkommen. Han har mastergrad fra Handelshøyskolen i Bergen med fordypning i bærekraft og fornybar energi. Bjørnar er fra Randaberg utenfor Stavanger, og gjør Innlending av seg for to år framover. Vi deler traieneen Bjørnar med Valdres Energi.

Vi anbefaler både nyutdannede masterstudenter og lokale bedrifter å vurdere Trainee Innlandet sitt program. Les om traineeordningen her.