Johannes Bergum (daglig leder i Vevig) foran Varden i Kvitfjell, ett av områdene som bidrar til økt antall nettkunder.

Kvartalsrapport 2. kvartal 2022

6. sep 2022

Samlet driftsresultat pr. 2. kvartal er 109,8 mill. kr.

Samlede driftsinntekter for konsernet er 212,7 mill. kr. per 2. kvartal 2022, mot 104,8 mill. kr. per 2. kvartal 2021.

Samlet for konsernet er det et driftsresultat på 109,8 mill. kr. per 2. kvartal 2022, mot 26,3 mill. kr. per 2. kvartal 2021.

Aksjene i Fjordkraft Holding ASA er nedskrevet fra en aksjekurs på 47,66 kr per aksje 31.12.21 til en aksjekurs på 20,00 kr aksje 30.06.22. Nedskrivningen hittil i år utgjør 212,5 mill.kr.

GE Holding
Det har ikke vært personskader med fravær i konsernet siden 2017.
Det har blitt gjennomført 1. linjelederkurs i tilknytning til HMS-løftet i kvartalet.

Vevig
Antall nettkunder har økt med 155 i løpet av 2. kvartal 2022 og det er ved kvartalets slutt totalt 22 174 nettkunder.

GE Fiber
Det er utført 54 stk. fase 3 oppkoblinger {senere påkobling på allerede utbygde felt), samt 1 bedriftsoppkoblinger.

GE Produksjon
Produksjonen i kvartalet var totalt på 23,3 GWh, og fordelte seg på våre kraftverk med 11,6 GWh på Maksa, 9,9 GWh på Vinkelfallet og 1,8 GWh på Åkvisla.
Gjennomsnittlig produksjon i samme periode siste fem år har vært 14,6 GWh for Maksa, 8,9 GWh for Vinkelfallet og 2,1 GWh for Åkvisla.

GE Fornybar
Akkumulert produksjon i Austri Raskiftet ved utgangen av 2. kvartal 2022 var 177,0 GWh, mot 154,6 GWh ved utgangen av 2. kvartal 2021.
Akkumulert produksjon i Austri Kjølberget ved utgangen av 2. kvartal 2022 var 98,6 GWh, mot 36,7 GWh ved utgangen av 2. kvartal 2021.
Det ble i 2. kvartal signert avtale med grunneiere i tilknytning til Kile solkraftverk, og arbeidet med konsesjonssøknad er igangsatt.

For mer informasjon, se Kvartalsrapporter.