Våre deleide vindkraftverk har hittil i år produsert 389 GWh fornybar energi (Foto: OX2)

Kvartalsrapport 3. kvartal 2022

10. nov 2022

Samlet driftsresultat pr. 3. kvartal er 199 millioner.

Samlede driftsinntekter for konsernet er 354,8 mill. kr. per 3. kvartal 2022, mot 164,2 mill. kr. per 3. kvartal 2021.

Samlet for konsernet er det et driftsresultat på 199,0 mill. kr. per 3. kvartal 2022, mot 46,6 mill. kr. per 3. kvartal 2021.

Aksjene i Fjordkraft Holding ASA er nedskrevet fra en aksjekurs på 47,66 kr. per aksje 31.12.21 til en aksjekurs på 15,53 kr. aksje 30.09.22. Nedskrivningen hittil i år utgjør 246,8 mill.kr.

GE Holding
Det har ikke vært personskader med fravær i konsernet siden 2017.

Som en del av HMS-løftet gjennomføres det spørreundersøkelse blant ansatte som jobber ute og med strøm. Det er også utformet HMS-relatert rapportering for underentreprenører som har rammeavtaler med GE-konsernet.

Vevig
Antall nettkunder har økt med 100 i 3. kvartal 2022 og det er ved kvartalets slutt totalt 22 271 nettkunder.

GE Fiber
Det er utført 13 stk. fase 3 oppkoblinger (senere påkobling på allerede utbygde felt), samt 8 bedriftsoppkoblinger.

GE Produksjon
Produksjonen i kvartalet var totalt på 22,6 GWh, og fordelte seg på våre kraftverk med 12,9 GWh på Moksa, 7,6 GWh på Vinkelfallet og 2,1 GWh på Åkvisla.

Gjennomsnittlig produksjon i samme periode siste fem år har vært 11,4 GWh for Moksa, 7,8 GWh for Vinkelfallet og 1,6 GWh for Åkvisla.

GE Fornybar
Akkumulert produksjon i Austri Raskiftet ved utgangen av 3. kvartal 2022 var 250,4 GWh, mot 220,8 GWh ved utgangen av 3. kvartal 2021.

Akkumulert produksjon i Austri Kjølberget ved utgangen av 3. kvartal 2022 var 139,4 GWh, mot 64,3 GWh ved utgangen av 3. kvartal 2021 (oppstartsår).

Det ble i 3. kvartal signert avtale med grunneiere i tilknytning til Kile solkraftverk. Konsesjonssøknad ble oversendt NVE den 7. oktober.

For mer informasjon, se Kvartalsrapporter.