Folkemøte og befaring om Kile solkraftverk

9. jan 2023

NVE arrangerer befaring og folkemøte onsdag 11. januar

Gudbrandsdal Energi Fornybar har søkt NVE om konsesjon for Kile solkraftverk.

NVE arrangerer onsdag 11. januar, som del av sin behandling av konsesjonssøknaden,
– befaring i planområdet ved den gamle pelsdyrfarmen på Kvarvet kl. 14
– folkemøte kl. 19 i kulturhuset ved Fron badeland

På folkemøtet vil NVE orientere om saksbehandlingen, mens Gudbrandsdal Energi Fornybar vil orientere om prosjektet.

Både befaringen og møtet er åpent for alle.