Aktsomhetsvurdering iht. Åpenhetsloven

5. jun 2023

Aktsomhetsvurderinger for 2022 offentliggjøres.

Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. 

Åpenhetsloven krever bl.a. at det regelmessig utføres aktsomhetsvurderinger og at disse offentliggjøres.

Gudbrandsdal Energi-konsernets aktsomhetsvurderinger for 2022 finnes her.