Ei høyspentmast er tatt av Lågen nedenfor Hundorp.

Ekstremværet Hans

10. aug 2023


Fredag 11. august kl. 19:30:
De 8 kundene som har vært strømløse mellom Nordlia og Ånshus fikk tilbake strømmen for en time siden.

Fredag 11. august kl. 17:00:
Arbeidet med å gjenopprette strømforsyningen har pågått gjennom dagen og vil fortsette utover kvelden. Status er nå slik:

  • Flere anlegg som har stått under vann er i løpet av dagen blitt tilkoblet igjen.
  • Det jobbes fortsatt med å reparere forsyningen til de som bor mellom Nordlia og Ånshus.

Pr. nå mangler 10 kunder strømforsyning. I tillegg er 29 anlegg utkoblet etter ønske fra kundene.

Torsdag 10. august kl. 21:40:
Arbeidet med å gjenopprette strømforsyningen har fortsatt gjennom dagen og kvelden. Status er nå slik:

  • Kundene rundt Ringebu trafostasjon fikk strømmen tilbake ca. kl. 12.
  • Kundene på Frya Industriområde fikk strømmen tilbake ca. kl. 15:30.
  • I kveld har en del av kundene på baksiden ved Frya fått tilbake strømmen. De som bor mellom Nordlia og Ånshus kan ikke få strømmen tilbake før i morgen.

Torsdag 10. august kl. 10:55:
Ringebu trafostasjon ble koblet ut i går pga. vanninntrenging, iht. planlagte løsninger i vår beredskapsplan. Noen nærliggende kunder er strømløse, og det jobbes nå med planlegging av provisoriske løsninger.

Noen kunder ved vannverket på Sør-Fron ble koblet ut i går, men fikk strømmen tilbake i dag tidlig.

Et ras som gikk i går kveld på baksiden ved Frya ødela høyspentlinja, og det er ikke forsvarlig å ta seg inn i området for feilretting. Kunder på baksiden og på Frya industriområde er berørt av feilen. Det jobbes med planlegging av provisoriske løsninger.

En del oversvømte anlegg er utkoblet enten etter anmodning fra kunder eller for å unngå feil i vårt høyspentnett.

Totalt er 87 kunder nå uten strøm.

Det har ikke vært problemer med drift av vannkraftverkene våre. Vannføringen både i Moksavassdraget og Vinkelfallet på vei ned. Åkvisla kraftverk ble stoppet på mandag, som et forebyggende tiltak for å unngå at inntaket tetter seg med brask som elva drar med seg ved stor vannføring.

Onsdag 9. august kl. 12:50:
Beredskapsledelsen har fulgt utviklingen av ekstremværet Hans tett siden mandag morgen. Med utviklingen gjennom natten og formiddagen, er det nå besluttet å sette krisestab. Dette hovedsakelig for å være i forkant av den forventede utviklingen.

Saken vil bli oppdatert.