Høyspentlinje i Lia tatt av ras

ADVARSEL – STRØMFØRENDE LINJER OG KABLER

12. aug 2023

ALLE STRØMLINJER SOM HENGER LAVT ELLER LIGGER PÅ BAKKEN, ELLER STRØMKABLER SOM VANNET HAR GRAVD FREM MÅ BETRAKTES SOM SPENNINGSSATT!!

DET KAN VÆRE LIVSFARLIG Å BERØRE DEM!!

Vi er takknemlige om informasjon om slike forhold gis til Vevigs døgnvakt på tlf. 61 29 46 99.