Konsercontroller Ellen Stokke

Kvartalsrapport 2. kvartal 2023

11. sep 2023

Samlet for konsernet ble det et driftsresultat på 54,1 mill. kr. i 1. halvår 2023.

Økonomiske resultater i konsernet

  • Samlede driftsinntekter for konsernet var 152,7 mill. kr. i 1. halvår 2023, mot 212,7 mill. kr. i 1. halvår 2022.
  • Samlet for konsernet ble det et driftsresultat på 54,1 mill. kr. i 1. halvår 2023, mot 109,8 mill. kr. i 1. halvår 2022.

GE Holding

  • Utlyste stillinger er besatt og vil ha oppstart fra august og utover.
  • Flere medarbeidere har jobbet i konsernet lenge og nærmer seg pensjonsalder. Kartlegging av nødvendig kompetanse for å nå konsernets målsettinger iverksettes.

Vevig

  • Antall nettkunder har økt med 69 i 2. kvartal 2023 og det er ved kvartalets slutt totalt 22 635 nettkunder.

GE Fiber

  • Det er utført 10 stk. fase 3/ fortettings-oppkoblinger (senere påkobling på allerede utbygde felt), samt 3 bedriftsoppkoblinger i kvartalet.

GE Produksjon

  • Produksjonen i kvartalet var totalt på 25,4 GWh, og fordelte seg på våre kraftverk med 15,1 GWh på Moksa, 8,1 GWh på Vinkelfallet og 2,3 GWh på Åkvisla.
  • Gjennomsnittlig produksjon i samme periode siste fem år har vært 14,0 GWh for Moksa, 8,9 GWh for Vinkelfallet og 2,2 GWh for Åkvisla.

GE Fornybar

  • Akkumulert produksjon i Austri Raskiftet ved utgangen av 2. kvartal 2023 var 157 GWh, mot 174,9 GWh ved utgangen av 2. kvartal 2022.
  • Akkumulert produksjon i Austri Kjølberget ved utgangen av 2. kvartal 2023 var 84,5 GWh, mot 98,6 GWh ved utgangen av 2. kvartal 2022.


For mer informasjon, se Kvartalsrapporter.