GE bygger Åkvisla kraftverk i Øyer kommune

29. jun 2015

Øvre del av Moksa-vassdraget vil gi ca. 10 GWh fornybar energi

GE er i gang med bygging av Åkvisla kraftverk.
Se tidligere omtaler om prosjektet, hhv. 14.11.2014 og 02.01.2014
Alle innbyggere i Øyer kommune har fått tilsendt en egen brosjyre om prosjektet.

Kraftverket vil utnytte øvre del av Moksa-vassdraget, fra eksisterende inntaksdam for Moksa kraftverk og vel 3 km oppover.

Det skal bygges en ny inntaksdam ca. 3,2 km. ovenfor inntaksdammen til Moksa kraftverk. Inntaksdammen blir ca. 3 meter høy.
Det skal bygges en ny kraftstasjon med utløp i inntaksdammen til Moksa kraftverk.
Mellom den nye inntaksdammen og den nye kraftstasjonen skal det graves ned et rør med lengde 3,2 km.

Det skal bygges to nye veier:
– tilgang til den nye inntaksdammen fra Østfjellveien
– tilgang til den nye kraftstasjonen på østsiden av inntaksdammen til Moksa kraftverk.

Det planlegges at anlegget skal begynne å levere strøm 20. juni 2016.

Kartet under viser det berørte området, fra ny inntaksdam til eksisterende inntaksdam for Moksa kraftverk.