Konsernet Gudbrandsdal Energi

4. jan 2016

Gudbrandsdal Energi er omdannet til konsern.

Kundene vil i det daglige ikke merke noen vesentlig forskjell, men selskapet vil etter omorganiseringen være godt rustet for å møte framtidige krav og forventninger. 

Konsernet består av følgende selskaper:

Gudbrandsdal Energi Holding AS, org.nr. 914 888 956

Gudbrandsdal Energi Produksjon AS, org.nr. 941 739 601

Gudbrandsdal Energi AS (kraftleverandør), org.nr. 916 319 983

Gudbrandsdal Energi Nett AS, org.nr. 916 319 908

Gudbrandsdal Energi Fornybar AS, org.nr. 916 319 614


Alle leverandører skal ha fått informasjon om ovennevnte. Eventuelle spørsmål om avtaler og fakturering rettes til vår økonomiavdeling.

Se også vår tidligere informasjon om konsernetableringen:

– 22.09.2015
– 05.06.2015