Uncategorized

Lokal støtte – Søknadsfrist 1. oktober

Gudbrandsdal Energi-konsernet ønsker å bidra til aktivitet i lag og foreninger i eierkommunene våre. Spesielt er vi opptatt av aktivitet retta mot barn og unge. Gode oppvekstvilkår er med på å sikre framtidig utvikling og bosetting i regionen vår. Lag og...

Går sammen om solkraft i Innlandet

Nord-Østerdal Kraftlag SA, Gudbrandsdal Energi Holding AS og AS Eidefoss går sammen med sine solkraftsatsninger i Innlandet gjennom selskapet Innlandet Fornybar AS. – Vi har utfyllende kompetanse i de tre selskapene vi nå vil samordne og utnytte. Sammen får vi også...

ADVARSEL – STRØMFØRENDE LINJER OG KABLER

ALLE STRØMLINJER SOM HENGER LAVT ELLER LIGGER PÅ BAKKEN, ELLER STRØMKABLER SOM VANNET HAR GRAVD FREM MÅ BETRAKTES SOM SPENNINGSSATT!! DET KAN VÆRE LIVSFARLIG Å BERØRE DEM!! Vi er takknemlige om informasjon om slike forhold gis til Vevigs døgnvakt på tlf. 61 29 46...

Ekstremværet Hans

Fredag 11. august kl. 19:30:De 8 kundene som har vært strømløse mellom Nordlia og Ånshus fikk tilbake strømmen for en time siden. Fredag 11. august kl. 17:00:Arbeidet med å gjenopprette strømforsyningen har pågått gjennom dagen og vil fortsette utover kvelden. Status...

Årsrapport 2022

Gudbrandsdal Energi konsernet bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskapning. For 2022 er den direkte verdiskapningen anslått til 161,2 millioner kroner. I tillegg kommer kjøp fra underleverandør ifb. med investeringer og løpende drift. For...

Aktsomhetsvurdering iht. Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurderinger for 2022 offentliggjøres. Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.  Åpenhetsloven krever...

Kvartalsrapport 1. kvartal 2023

Samlet for konsernet ble det et driftsresultat på 47,9 mill.kr. i 1. kvartal 2023. Økonomiske resultater i konsernet Samlede driftsinntekter for konsernet var 152,7 mill. kr. i 1. halvår 2023, mot 212,7 mill. kr. i 1. halvår 2022. Samlet for konsernet ble det et...

Stilling ledig: Renholdsoperatør/renholder

Vår renholdsoperatør går over i ny stilling og vi søker hennes etterfølger. Vi benytter moderne renholdsmetoder og utstyr. Vi søker en fleksibel person som ved behov også kan bidra i kantina vår. Stillingsprosenten er 35% med arbeidstid to dager pr....

Stilling ledig: Kantinemedarbeider

Vår kantinemedarbeider gjennom 15 år blir pensjonist og vi søker hennes etterfølger.  Kantina er en viktig sosial arena for ansatte og gjester. Lokalene er lyse og kjøkkenet er velutstyrt. Deler av stillingen består av renhold, der moderne metoder og utstyr...

Ledig stilling: Ingeniør fornybar energi

Konsernet Gudbrandsdal Energi er eier og medeier i vann-, vind- og solkraftverk. Konsernet er aktive i å utvikle nye prosjekter innen fornybar kraftproduksjon som bidrar til det grønne skiftet.  For å utvikle og følge opp våre prosjekter på en profesjonell måte...