Nils

Aktsomhetsvurdering iht. Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurderinger for 2022 offentliggjøres. Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.  Åpenhetsloven krever...

Stilling ledig: Renholdsoperatør/renholder

Vår renholdsoperatør går over i ny stilling og vi søker hennes etterfølger. Vi benytter moderne renholdsmetoder og utstyr. Vi søker en fleksibel person som ved behov også kan bidra i kantina vår. Stillingsprosenten er 35% med arbeidstid to dager pr....

Stilling ledig: Kantinemedarbeider

Vår kantinemedarbeider gjennom 15 år blir pensjonist og vi søker hennes etterfølger.  Kantina er en viktig sosial arena for ansatte og gjester. Lokalene er lyse og kjøkkenet er velutstyrt. Deler av stillingen består av renhold, der moderne metoder og utstyr...

Ledig stilling: Ingeniør fornybar energi

Konsernet Gudbrandsdal Energi er eier og medeier i vann-, vind- og solkraftverk. Konsernet er aktive i å utvikle nye prosjekter innen fornybar kraftproduksjon som bidrar til det grønne skiftet.  For å utvikle og følge opp våre prosjekter på en profesjonell måte...

Ledig stilling: IT-konsulent

Vi søker IT-konsulent til vårt hovedkontor på Vinstra Vår IT-konsulent skal over i ny rolle med systemansvar for flere, sentrale fagsystemer og vi søker derfor hans etterfølger.Kraftbransjen er en IT-intensiv bransje med svært høyt fokus på drifts- og IT-sikkerhet....

Lokal støtte – søknadsfrist 1. april

Gudbrandsdal Energi-konsernet ønsker å bidra til aktivitet i lag og foreninger i eierkommunene våre. Spesielt er vi opptatt av aktivitet retta mot barn og unge. Gode oppvekstvilkår er med på å sikre framtidig utvikling og bosetting i regionen vår. Lag og...

Folkemøte og befaring om Kile solkraftverk

NVE arrangerer befaring og folkemøte onsdag 11. januar Gudbrandsdal Energi Fornybar har søkt NVE om konsesjon for Kile solkraftverk. NVE arrangerer onsdag 11. januar, som del av sin behandling av konsesjonssøknaden,- befaring i planområdet ved den gamle...

Konsesjonssøknad for Kile solkraftverk

Gudbrandsdal Energi Fornybar AS planlegger å bygge et solkraftanlegg med årlig produksjon på ca. 7 GWh på Kile i Sør-Fron kommune. Gudbrandsdal Energi-konsernet har som mål å øke andelen kraftproduksjon fra fornybare kilder. Kile solkraftverk vil være et bidrag...

Lokal støtte – søknadsfrist 1. oktober

Gudbrandsdal Energi-konsernet ønsker å bidra til aktivitet i lag og foreninger i eierkommunene våre. Spesielt er vi opptatt av aktivitet retta mot barn og unge. Gode oppvekstvilkår er med på å sikre framtidig utvikling og bosetting i regionen vår. Lag og...

Kvartalsrapport 2. kvartal 2022

Samlet driftsresultat pr. 2. kvartal er 109,8 mill. kr. Samlede driftsinntekter for konsernet er 212,7 mill. kr. per 2. kvartal 2022, mot 104,8 mill. kr. per 2. kvartal 2021. Samlet for konsernet er det et driftsresultat på 109,8 mill. kr. per 2. kvartal 2022,...