Uncategorized

Årsrapport 2023

Gudbrandsdal Energi konsernet bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskapning. For 2023 er den direkte verdiskapningen anslått til 139,5 millioner kroner. I tillegg kommer kjøp fra underleverandør ifb. med investeringer og løpende drift. For...

Nå lanseres Grøn Gir

Nå lanseres Gir! I tre år har vi jobbet med Krafttak for grønn vekst. Vi har laget store og små møteplasser, koblet folk og bedrifter i utviklingsprosjekter og startet et investeringsfond. Nå girer vi opp enda et hakk og spisser en satsning for bedrifter i...

Lokal støtte – Søknadsfrist 1. april

Gudbrandsdal Energi-konsernet ønsker å bidra til aktivitet i lag og foreninger i eierkommunene våre. Spesielt er vi opptatt av aktivitet retta mot barn og unge. Gode oppvekstsvilkår er med på å sikre framtidig utvikling og bosetting i regionen vår. Lag og foreninger...

Lærling dataelektroniker og telekommunikasjon

Gudbrandsdal Energi Holding AS og Gudbrandsdal Energi Fiber AS søker lærling i hhv. dataelektronikerfaget og telekommunikasjonsmontørfaget. Arbeidsoppgaver Telekommunikasjonsmontør i GE Fiber AS: Bygge, drifte- og feilsøke på fiber- og telenett Bygge lokale...

Summer internship – sommerjobb innen IT / økonomi

Er du ung og lovende, brenner for det grønne skifte og er en framtidig stjerne innen økonomi og/eller IT? Er det fagområder som du er spesielt opptatt av og som du ønsker å vise fram din kompetanse innen?  Vi søker to studenter i slutten av studieløpet som kan...

Grønt gir – Vekst og utvikling i Gudbrandsdalen

I tre år har vi jobbet med Krafttak for grønn vekst. Vi har laget store og små møteplasser, koblet folk og bedrifter i utviklingsprosjekter og startet et investeringsfond. Krafttaket og arbeidet har hatt stor effekt! Nå girer vi opp og spisser en satsning for...

Vi søker regnskapskonsulent

Vi søker erfaren, selvgående regnskapskonsulent til varierte regnskaps- og økonomioppgaver i Gudbrandsdal Energi-konsernet. Du blir en del av vår økonomiavdeling, men vil også samarbeide tett med ansatte i andre roller i konsernet. Arbeidsoppgaver Ansvar for løpende...

Kvartalsrapport 3. kvartal 2023

Samlet for konsernet ble det et driftsresultat på 52,6 mill.kr. per 30. september 2023. Økonomiske resultater i konsernet Samlede driftsinntekter for konsernet var 195,1 mill. kr. per 30.september 2023, mot 264,0 mill. kr. per 30. september 2022. Samlet for...

Krafttak for grønn vekst 3 år – sluttrapport

Fra 2019 til 2023 har prosjektet "Krafttak for grønn vekst" jobbet på tvers av 12 kommuner med mål om å sette fart på det grønne skiftet i næringslivet, og sette Gudbrandsdalen på kartet. Prosjektet har fokusert på å inspirere og utfordre Gudbrandsdalens viktigste...