Nils

Vi søker regnskapskonsulent

Vi søker erfaren, selvgående regnskapskonsulent til varierte regnskaps- og økonomioppgaver i Gudbrandsdal Energi-konsernet. Du blir en del av vår økonomiavdeling, men vil også samarbeide tett med ansatte i andre roller i konsernet. Arbeidsoppgaver Ansvar for løpende...

Krafttak for grønn vekst 3 år – sluttrapport

Fra 2019 til 2023 har prosjektet "Krafttak for grønn vekst" jobbet på tvers av 12 kommuner med mål om å sette fart på det grønne skiftet i næringslivet, og sette Gudbrandsdalen på kartet. Prosjektet har fokusert på å inspirere og utfordre Gudbrandsdalens viktigste...

Hanne Maren Kristensen ny daglig leder i Varde Investeringslaug

Gudbrandsdalens eget investeringsfond, som investerer i tidligselskap og etablerte selskaper med vekstambisjoner for å skape utvikling og vekst, går nå inn i ny fase med ny daglig leder på laget. Varde Investeringslaug, som er eid av Gudbrandsdal Energi Holding AS, AS...

Lise Klaveness er Årets Peer Gynt

Hun mottar prisen under Peer Gynt Kulturfest 20. oktober. Prisen skulle vært utdelt under Peer Gynt-stevnet i august, noe ekstremværet "Hans" satte en stopper for. Lise Klaveness er en meget verdig vinner av Årets Peer Gynt. Med stort mot gikk hun på talerstolen i...

Kvartalsrapport 2. kvartal 2023

Samlet for konsernet ble det et driftsresultat på 54,1 mill. kr. i 1. halvår 2023. Økonomiske resultater i konsernet Samlede driftsinntekter for konsernet var 152,7 mill. kr. i 1. halvår 2023, mot 212,7 mill. kr. i 1. halvår 2022. Samlet for konsernet ble det et...

ADVARSEL – STRØMFØRENDE LINJER OG KABLER

ALLE STRØMLINJER SOM HENGER LAVT ELLER LIGGER PÅ BAKKEN, ELLER STRØMKABLER SOM VANNET HAR GRAVD FREM MÅ BETRAKTES SOM SPENNINGSSATT!! DET KAN VÆRE LIVSFARLIG Å BERØRE DEM!! Vi er takknemlige om informasjon om slike forhold gis til Vevigs døgnvakt på tlf. 61 29 46...

Ekstremværet Hans

Fredag 11. august kl. 19:30:De 8 kundene som har vært strømløse mellom Nordlia og Ånshus fikk tilbake strømmen for en time siden. Fredag 11. august kl. 17:00:Arbeidet med å gjenopprette strømforsyningen har pågått gjennom dagen og vil fortsette utover kvelden. Status...

Årsrapport 2022

Gudbrandsdal Energi konsernet bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskapning. For 2022 er den direkte verdiskapningen anslått til 161,2 millioner kroner. I tillegg kommer kjøp fra underleverandør ifb. med investeringer og løpende drift. For...

Aktsomhetsvurdering iht. Åpenhetsloven

Aktsomhetsvurderinger for 2022 offentliggjøres. Åpenhetsloven skal sikre at virksomheter respekterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester.  Åpenhetsloven krever...

Stilling ledig: Renholdsoperatør/renholder

Vår renholdsoperatør går over i ny stilling og vi søker hennes etterfølger. Vi benytter moderne renholdsmetoder og utstyr. Vi søker en fleksibel person som ved behov også kan bidra i kantina vår. Stillingsprosenten er 35% med arbeidstid to dager pr....