Nyheter

Rolls Royce i møkkjelleren

Rolls Royce i møkkjelleren

Mandag 29. juni var det høytidelig åpning av nytt keramikkverksted og sommerens utstillinger i Ringebu Prestegard. Fylkesordfører i Innlandet Fylkeskommune Even Aleksander Hagen og ordfører i Ringebu Kommune Arne Fossmo sto for snorklippingen inn til møkkjelleren, som...

les mer
Nyt Gudbrandsdalen

Nyt Gudbrandsdalen

GE Holdings egen Anette Slåstuen Haug og venninna Hege Bredeveien har på kort tid fått 1000 følgere på sin Instagramprofil #nytgudbrandsdalen  Anette og Hege er hjemflytta døler som med Instagramkontoen bidrar til å vise Gudbrandsdalen på en positiv måte, og som...

les mer
Årsrapport 2019

Årsrapport 2019

Gudbrandsdal Energi-konsernet bidrar direkte og indirekte til en betydelig samfunnsmessig verdiskapning. For 2019 er den direkte verdiskapningen anslått til 115 millioner kroner. I tillegg kommer kjøp fra underleverandør ifb. med investeringer og løpende drift. For...

les mer
Stilling ledig: Leder IKT

Stilling ledig: Leder IKT

Vår nye leder får en sentral rolle i å lede IKT-arbeidet med utvikling av innovative systemløsninger. Arbeidsoppgaver / ansvarsområder: Lede området IKT IKT-sikkerhetsansvar Innkjøps- og bestillerkompetanse, samt leverandørhåndtering Ansvar for ROS-analyser IKT...

les mer
Stilling ledig: Systemarkitekt

Stilling ledig: Systemarkitekt

Vi søker deg som har betydelig erfaring og god kunnskap innen feltene IKT-arkitektur, integrasjon og utvikling av moderne informasjonssystemer. Stillingen vil inngå i et IKT-miljø bestående av 4 medarbeidere. Konsernet har i en årrekke driftet egen IKT-plattform, men...

les mer
GE Nett reduserer nettleia

GE Nett reduserer nettleia

GE Nett vil bidra i den nasjonale dugnaden gjennom å redusere nettleia for alle nettkunder med ca. 12 millioner kroner for perioden mars, april og mai.  PRESSEMELDING: Gudbrandsdal Energi Nett AS reduserer nettleia Gudbrandsdal Energi Nett (GE Nett) er bekymret...

les mer
Oppdatering vedr. vår håndtering av koronasituasjonen

Oppdatering vedr. vår håndtering av koronasituasjonen

Vår driftssituasjon er tilnærmet «normal», og vi har så langt ikke hatt spesielle driftsutfordringer som følge av viruset. Stadig flere og strengere tiltak for å hindre smittespredning preger hverdagen vår, samtidig som vi har fokus på at vår drift opprettholdes så...

les mer
Normal drift hos GE

Normal drift hos GE

GE sin beredskapsledelse følger nøye med på korona-spredningen i Norge. Vi har innført flere interne tiltak som skal bidra til at vår drift opprettholdes gjennom den krevende perioden vi og resten av samfunnet nå er i. Behovet for ytterligere tiltak vurderes...

les mer
Direktør konsernutvikling er tilsatt

Direktør konsernutvikling er tilsatt

Frode Henning Killi er tilsatt som direktør konsernutvikling. GE Holding har hatt bistand fra rekrutteringsselskapet Headvisor i prosessen med å rekruttere direktør konsernutvikling. Frode Henning Killi har takket ja til tilbudet om stillingen. Han er 42 år gammel og...

les mer

Vi søker sommervikarer til sommeren 2020

Konsernet Gudbrandsdal Energi søker sommervikarer på flere områder for sommeren 2020 Arbeidsoppgavene er innenfor områdene:- Kundeservice på telefon og e-post- Fiberoppgaver- Generelt vedlikehold inkl. grøntanlegg- Kantine og renhold Her finner du full...

les mer
Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

Kvartalsrapport 3. kvartal 2019

Samlet driftsresultat for konsernet er 40,4 millioner. Økonomiske resultater i konsernetSamlede driftsinntekter for konsernet er 173,0 millioner kroner per 3. kvartal. Samlet for konsernet er det et driftsresultat på 40,4 millioner kroner per 3. kvartal. GE...

les mer
Stilling ledig: Nettsjef

Stilling ledig: Nettsjef

Nettsjefen inngår i Gudbrandsdal Energi Holding sin konsernledelse og rapporterer til konsernsjef. Utfordrende stilling i spennende bransje i endring Gudbrandsdal Energi Nett AS skal ha effektiv drift basert på bedriftsøkonomiske prinsipper med målsetting å...

les mer
Stilling ledig: Direktør konsernutvikling

Stilling ledig: Direktør konsernutvikling

Stillingen vil få ansvaret for stabsområdene HR, IKT og økonomi samt ansvar for vår eiendomsportefølje.  Den som ansettes skal også bidra til å øke konsernets konkurransekraft gjennom utvikling av nye forretningsmuligheter. Den som ansettes blir dermed en...

les mer
Stilling ledig: Regnskapsansvarlig konsern

Stilling ledig: Regnskapsansvarlig konsern

Vi søker erfaren regnskapsmedarbeider til varierte regnskap- og økonomioppgaver i Gudbrandsdal Energi-konsernet. Du blir en del av vår økonomiavdeling, men vil også samarbeide tett med ansatte i andre roller i konsernet.  Søknadsfrist er 30.09.2019. Du...

les mer
Kvartalsrapport 2. kvartal 2019

Kvartalsrapport 2. kvartal 2019

Samlet driftsresultat for konsernet er 30,5 millioner. Økonomiske resultater i konsernetSamlede driftsinntekter for konsernet er 123,3 millioner kroner per 2. kvartal. Samlet for konsernet er det et driftsresultat på 30,5 millioner kroner i 2. kvartal. GE HoldingDet...

les mer
Per Oluf Solbraa ny konsernsjef

Per Oluf Solbraa ny konsernsjef

Styret i Gudbrandsdal Energi Holding AS har ansatt Per Oluf Solbraa som ny konsernsjef. Vi er glade for at Per Oluf Solbraa har sagt til ja til oppgaven med å utvikle konsernet videre. Han har solid bakgrunn og sterk lederkapasitet, sier styreleder Bjarne Slapgard....

les mer
Årsrapport 2018

Årsrapport 2018

Ekstern verdivurdering av konsernet viser at investeringene som er gjort i 2018 har vært verdiøkende. Konstituert konsernsjef Per Oluf Solbraa. Under følger noen sitater fra ledelsens kommentar:- "Vi har også i 2018 hatt stor aktivitet i hele konsernet, og gjort store...

les mer
Kvartalsrapport 1. kvartal 2019

Kvartalsrapport 1. kvartal 2019

Samlet driftsresultat for konsernet er 13,5 millioner kroner før skatt. GE-konsernet:Samlede driftsinntekter for konsernet er 65,0 millioner kroner per 1. kvartal.Samlet for konsernet er det et driftsresultat på 13,5 millioner kroner per 1. kvartal, mens det var 8,7...

les mer
Rune C. Vamråk fratrer stillingen som konsernsjef

Rune C. Vamråk fratrer stillingen som konsernsjef

Per Oluf Solbraa er konstituert som ny konsernsjef. Rune C. Vamråk har meddelt styret i GE-konsernet at han ønsker å fratre sin stilling som konsernsjef. Bakgrunnen for dette er at han har eierinteresser og engasjement i andre selskaper som nå etter hvert krever så...

les mer
Raskiftet vindpark offisielt åpnet

Raskiftet vindpark offisielt åpnet

Vindparken ble offisielt åpnet av olje- og energiministeren i går. Værgudene spilte på lag med daglig leder Magnus Axelsson i Austri Raskiftet da vindparken offisielt ble åpnet av olje- og energiministeren Kjell-Børge Freiberg i strålende vintervær i går. Freiberg og...

les mer
Kvartalsrapport 3. kvartal 2018

Kvartalsrapport 3. kvartal 2018

Samlet driftsresultat for konsernet er 31,1 millioner før skatt GE-konsernet:Samlede driftsinntekter for konsernet er 155,2 millioner kroner per 3. kvartal.Samlet driftsresultat før skatt er 31,1 millioner, mens det var 38,9 millioner kroner per september...

les mer
Kvartalsrapport 2. kvartal 2018

Kvartalsrapport 2. kvartal 2018

Samlet driftsresultat for konsernet etter 2. kvartal er 18,7 mill. før finans og skatt. GE-konsernet:Prognosen for driftsresultat for hele 2018 er 35,5 millioner. Vi har gjennomført en kartleggingsfase og utarbeidet sentrale rutiner for GDPR, EUs nye...

les mer
Årsrapport 2017

Årsrapport 2017

Konsernet har lagt bak seg et år med stor aktivitet og gode resultater. Adm. direktør Rune C. Vamråk skriver i sin kommentar bl.a.: "..... vi viser med vår satsning på produksjon, nettdrift og sluttbruker at vi skal være en tydelig aktør fremover."...

les mer
Resultat etter 3. kvartal 2017

Resultat etter 3. kvartal 2017

Konsernet leverer et tredjekvartal ihht. plan og budsjett Gudbrandsdal Energi-konsernet leverer et tredjekvartal i tråd med planer og budsjett. Driften er god, med høy aktivitet i alle datterselskaper. Kraftproduksjonen er litt høyere enn budsjett. Vår fiberutbygging...

les mer
Status for utbygging av Raskiftet vindkraftpark

Status for utbygging av Raskiftet vindkraftpark

Alle fundamenter for vindmøllene er nå støpt, og prosjektet er i rute Raskiftet vindkraftverk bygges på vestsiden av Osensjøen, øst for Rena. Vi har 20% eierandel i vindparken, som er et samarbeidsprosjekt mellom Stadtwerke München, Eidsiva Energi og Gudbrandsdal...

les mer
Ny konsernsjef

Ny konsernsjef

Rune C. Vamråk (55 år) tiltrer 14. august 2017 som Gudbrandsdal Energis nye konsernsjef. Vamråk kommer fra stillingen som konsernsjef i Rubb Group og har tidligere bl.a. vært administrerende direktør i Gudbrandsdal Uldvarefabrik AS. Vamråk har bred forsvars- og...

les mer
Årsrapport 2016

Årsrapport 2016

Årsrapporten for jubileumsåret 2016 er nå klar. Gudbrandsdal Energi feiret 100 års-jubileum i 2016, med en rekke arrangementer i jubileumsuka i september. Konsernet kunne også markere andre viktige milepæler i jubileumsåret:- 100.000 sluttkunder på kraftsalg passert-...

les mer
Generalforsamling i GE-konsernet

Generalforsamling i GE-konsernet

Generalforsamling og styremøter ble avholdt 12. juni 2016. I styremøte fratrådte Bjarne Slapgard stillingen som adm. direktør for konsernet og styret konstituerte Per Oluf Solbraa i stillingen inntil videre og fram til ny adm. direktør begynner i stillingen....

les mer
Raskiftet vindkraftverk

Raskiftet vindkraftverk

GE Fornybar eier 20% av Raskiftet vindkraftverk. Utbyggingen er i full gang. Utbyggingen av Raskiftet Vindkraftverk utføres under EPC kontrakt, hvor OX2 er Austri Raskiftet DA sin motpart. Grunnlaget for kontrakten er en funksjonell spesifikasjon med fast...

les mer
Gudbrandsdal Energis 100 års-feiring

Gudbrandsdal Energis 100 års-feiring

Gudbrandsdal Energi sin 100 års-markering ble avsluttet med en fantastisk jubileumsfest på Rudi Gard lørdag 24. september Fylkesmann, fylkesordfører, styret, representanter for eierkommuner, representanter for flere samarbeidspartnere, NVE-direktøren, ansatte med...

les mer